Реалізація проекту ТНЕУ

Початок співпраці

Наша діяльність

Новини

Публікації у ЗМІ

Інтерв'ю

Норвезькі партнери

Про Норвегію

Університет NORD

Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний фонд соціальної адаптації

Посольство України в Королівстві Норвегія

Про проект

Довгострокова мета проекту:

Зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених у запас військовослужбовців і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між двома країнами.

Зміст проекту:

- Вибір областей і міст України для організації заходів проекту;
- Вибір навчального закладу, на базі якого буде виконуватися проект професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей, напрямків та спеціальностей перепідготовки;
- Вибір громадської організації і виконавців, відповідальних за організацію та ведення проекту на місцях;
- Комплектування навчальних груп за критеріями, встановленими норвезьким партнером проекту – Університетом Нурланда;
- Організація курсової перепідготовки слухачів за обраними спеціальностями в обсязі 500 академічних годин;
- Організація заходів з психологічної реабілітації учасників проекту;
- Організація заходів щодо сприяння у працевлаштуванні слухачів курсів і створенню підприємств малого (сімейного) бізнесу;
- Організація заходів з урочистого випуску слухачів з навчальних закладів України, видача їм свідоцтв державного зразка, дипломів та сертифікатів;
- Організація постійного моніторингу якості виконання проекту і соціологічних досліджень у середовищі військовослужбовців та членів їх сімей з метою вдосконалення технології їх соціальної адаптації;
- Виконання заходів з правової адаптації учасників проекту;
- Проведення інформаційної роботи у середовищі учасників проекту, колективах військових частин, військових комісаріатів та місцевих адміністрацій міст з метою популяризації проекту та залучення широкої громадськості для досягнення поставленої мети.

Завдання проекту:

- Підвищення професійної конкурентоспроможності військовослужбовців та членів їх сімей на ринку праці України шляхом організації їх професійної перепідготовки за напрямами і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці;
- Підвищення мотивації учасників цільової групи до активної соціальної адаптації в умовах громадянського суспільства з ринковою системою відносин шляхом організації заходів з психологічної реабілітації учасників проекту;
- Підвищення рівня добробуту сімей військовослужбовців шляхом їх працевлаштування на робочі місця, що максимально відповідають очікуванням військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок проведення заходів щодо сприяння у працевлаштуванні слухачів курсів професійної перепідготовки;
- Розвиток підприємництва у середовищі військовослужбовців шляхом організації заходів, що сприятимуть відкриттю власної справи та сімейного бізнесу слухачами курсів;
- Розвиток співпраці між навчальними закладами України та Норвегії шляхом активного їх залучення до проекту і проведення спільних заходів за програмами освіти студентів та організації наукових досліджень.